SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Jak być dobrym liderem i skutecznie zarządzać ludźmi ?

 
W klasycznej teorii przywództwa z 1961 roku, W.C.H Prentice twierdzi, że główną cechą lidera jest umiejętność zrozumienia motywacji podwładnych i połączenie spełnienia ich indywidualnych potrzeb z realizacją celów zespołu.

Odrzucał on natomiast ideę przewodzenia przy użyciu władzy i siły. Mimo tego, że teoria ta ma już kilkadziesiąt lat pozostaje nadal aktualna.

Aby zaspokoić potrzeby podległych pracowników skuteczny lider najpierw musi je poznać. Musi dowiedzieć się na czym zależy członkom jego zespołu, czym się kierują, jakie są ich osobiste dążenia i ambicje. Dobry przywódca musi więc wiedzieć, co jest ważne dla pracownika i musi potrafić się do tego odwołać.

Jeżeli lider potrafi zaspokoić indywidualne potrzeby podwładnych, wzbudza w nich zaangażowanie w zadania, za których wykonanie jest odpowiedzialny. Podwładni powinni widzieć drogę do osobistego spełnienia poprzez realizacje wspólnego celu zespołu.

Lider powinien także wyrażać uznanie dla wkładu pracy każdego z podległych mu pracowników. Powinien uświadamiać członków zespołu o wadze ich wkładu pracy w realizację całego przedsięwzięcia.

Zadaniem przywódcy jest również zadbanie o to, aby pracownicy wiedzieli dokąd firma zmierza, jakie ma cele i jak oni mogą się przyczynić do ich osiągnięcia. Pracownicy powinni widzieć sens w tym co robią, dzięki czemu będą dobrowolnie zmobilizowani do działania.

Problemem większości liderów jest wzbudzenie w podwładnych chęci odegrania swojej roli w zespole. Pracownik powinien zrozumieć swoją rolę, czuć że jest ona ważna i chcieć ją odegrać. Powinien również identyfikować się z firmą i czuć się związany z zespołem.

Istotne jest również, aby lider dbał o swoich pracowników i ich zadowolenie z pracy. Aby był postrzegany przez podległych pracowników jako osoba pomocna i zainteresowana ich rozwojem. Oczywiście trochę inaczej zarządza się wysokiej klasy specjalistami, a inaczej pracownikami niewykwalifikowanymi. Osobom niewykwalifikowanym może na przykład w ogóle nie zależeć na rozwoju.

Podsumowując, lider musi w taki sposób kierować ludźmi, aby zespół skutecznie ze sobą współpracował i osiągał cele firmy. Aby tak się stało przywódca musi sprawiać wrażenie, że rozumie osobiste potrzeby, cele i dążenia podległych sobie pracowników.

-------------------------
Pozdrawiam,
Jacek Pietrasiuk
http://www.jacekpietrasiuk.pl
źródło: artelis.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Łączna liczba wyświetleń