SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Błądzić jest rzeczą przedsiębiorcy


Decydując się na prowadzenie własnej firmy powinniśmy pamiętać o realnym ryzyku popełniania licznych błędów. Porażki powinny nas jednak stymulować do rozwoju. Największym błędem jest nie uczyć się na swoich błędach

Kto nie robi nic, ten nie popełnia błędów – to popularne porzekadło każdy początkujący przedsiębiorca powinien mieć wyryte złotymi literami. Oto 7 błędów, najczęściej popełnianych przez początkujących przedsiębiorców:

Zwyciężaj, Bądź Niepokonany.

 
Jak wygrać w biznesie? Co zrobić by nie zlikwidować swojego przedsięwzięcia po pierwszych latach działalności? Co sprawia, że niektóre firmy upadają a inne prężnie się rozwijają?

Jak wskazują badania GUS większość przedsiębiorstw upada w pierwszych 5 latach swojej działalności. Spośród 186,7 tys. przedsiębiorstw utworzonych w 2004 roku, funkcjonowało nadal 58,6 tys. jednostek, co stanowi 31,4% zbiorowości. Zdecydowanie stabilniejsze okazały się osoby prawne, których 58,6% pozostało aktywnych, podczas gdy przeżywalność firm osób fizycznych wyniosła zaledwie 29,7%.

Łączna liczba wyświetleń