SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Dobrobyt bez granic

 
Operujemy od tysięcy lat słowem „dzielenie” pod którym ukrywa się porcjowanie, wydzielanie części, wyodrębnianie, klasyfikowanie. Również pod tym słowem rozumiemy najstarsze prawo Wszechświata.

"Z moich doświadczeń wynika, że kreatywnej pracy na najwyższym poziomie nie można wykonywać, gdy jest się nieszczęśliwym” 
Albert Einstein
W Biblii pisano o dziesięcinie jako środku na przyszłą pomyślność. Skuteczność zasady „dzielenia” lub „dawania” opiera się na prostej zasadzie przepływu. Kiedy kierujemy cześć swoich dochodów, upraw, projektów, czasu na rzecz innych powstaje w naszym umyśle przeświadczenie o wystarczającej ilości dobra jakim dysponujemy. Przyciąganie biedy kiedy jesteśmy hojni nie jest możliwe. To tak jakby sadząc ziarenko słonecznika wyrosła dynia. Gdyby tak było gra zwana życiem nie miałaby jasnych reguł.

Ach, te cele...

W obszarze rozwoju osobistego, przyjęła się w świecie informacja, że tylko 5%, w innej wersji 3%, ludzi osiąga swoje cele. To stwierdzenie zostało oparte na pewnych badaniach psychologicznych, które przeprowadzono, a jakże, w USA :) bo to tam są pieniądze na tego typu badania.

W wielkim skrócie: na pewnej uczelni zapytano studentów o ich cele dotyczące pieniędzy i sukcesu oraz zapytano o to, w jaki sposób mają te cele zakodowane. Niektórzy z tych studentów posiadali swoje cele tylko w głowie, inni posiadali swoje cele spisane na kartkach, a jeszcze inni nie posiadali jeszcze żadnych celów. Okazało się, że po bodajże piętnastu latach, tylko Ci z tych ówczesnych studentów odnieśli sukces finansowy, którzy swoje cele zapisali na kartce, reszta z nich nie odniosła sukcesu.

Łączna liczba wyświetleń