SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Metody szybkiego uczenia się

Tajemnicą poliszynela jest to, że nasz system edukacji wymaga reformy. Polska szkoła uczy wielu niepotrzebnych rzeczy lub uczy rzeczy potrzebnych, lecz w taki sposób, że uczenie się stało się dla wielu wyzwaniem nie do pokonania.

W dzisiejszych czasach uczniowie nie uczęszczający na dodatkowe korepetycje mają spore trudności w opanowaniu materiału. Mogło by się wydawać, że uczniowie są leniwi i żadnemu z nich nie chce się uczyć i to właśnie jest głównym powodem słabych wyników podczas egzaminów końcowych na każdym szczeblu nauki. Oczywiście, po części jest to prawda, jednak wina leży po obu stronach. W naszym kraju brakuje nauczycieli, którzy swoją pasją rozbudzaliby drzemiące w uczniach pasje, ale przede wszystkim brakuje takich, którzy oprócz tego, że będą wymagać od uczniów opanowania podstawy programowej, to jeszcze podpowiedzą im, w jaki sposób się nauczyć.

Łączna liczba wyświetleń