SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Dlaczego masz niepowodzenia w biznesie?

Przeczytaj poniższą listę i przeanalizuj ją, mając siebie na uwadze. Oceń, jakie jej punkty są przyczyną istnienia bariery pomiędzy Tobą a sukcesem, o którym marzysz.


1. Brak ambicji, aby wznieść się ponad przeciętność.
Czy można żywić nadzieję w stosunku do osoby, która nie dba o to, aby poprawić swoją egzystencję? Jest ona zapewne leniwa, boi się lub jest naiwna. Jeśli ktoś chce się wydźwignąć w biznesie i w życiu oraz osiągnąć jakiś rodzaj sukcesu - musi zgodzić się na zapłacenie za to odpowiedniej ceny.

2. Brak pozytywnych i dobrze określonych celów, związanych z pomysłem na biznes.
Sukces umknie temu, kto nie posiada nadrzędnego, o najwyższym priorytecie, powodu, pomysłu czy celu,
ku któremu zmierza. Posiadając zdefiniowany cel i pragnienie osiągnięcia go, staniesz przed decyzją, którą musisz podjąć, a to pomoże określić Ci czym jest lub czym nie jest Twój cel. Brak sprecyzowanego celu jest jednym z głównych powodów 90% przypadków niepowodzenia.

3. Brak dostatecznej edukacji.
Ta przeszkoda może być pokonana poprzez udział w szkoleniach, które pomogą Ci zdobyć wiedzę związaną z Twoim pomysłem, planem lub biznesem. Podstawowa edukacja zaczyna się od nauki tego, jak zdobyć coś, czego pragniemy, bez pogwałcenia swoich wartości i praw innych osób. Jeżeli ta wiedza zostanie zastosowana efektywnie i z uporem, można to określić jako samoedukację.

4. Brak zdyscyplinowania. 
Kontrolowanie własnych myśli, działań i pragnień jest osiągane poprzez akceptowanie wyłącznie pozytywnych mentalnych wzorców i odrzucanie wszystkich negatywnych wpływów.

5. Praktykowanie odkładania na później.
Pozwalanie sobie na odkładanie czegoś na później, gdy tymczasem jest odpowiedni czas na rozpoczęcie, kontynuowanie lub ukończenie realizacji swojego celu. Rozpoczynając i kontynuując działanie - zdasz sobie sprawę, że właściwym czasem na działanie jest obecny czas. Unikaj nawyku odkładania na później i teraz wykorzystaj swoje zdolności i doświadczenie do osiągnięcia tego, co zamierzasz. Nie pozwól, aby dzisiejsze obowiązki zostały wykonane w późniejszym terminie.

6. Brak wytrwałości w byciu wytrwałym. 
Brak umiejętności lub pragnienia w osiągnięciu celu, gdy wypełniając swoje obowiązki dzień po dniu, zostajemy postawieni przed trudnym zadaniem. Prawo Murphy’iego czy niekontrolowane okoliczności są naszymi idealnymi pozytywnymi aktywami, jeśli potraktujemy je nie jako hamulec, ale jako lekcję, którą mamy przerobić lub motywację do kontynuacji działania.

7. Posiadanie negatywnej osobowości. 
Cała nadzieja jest zmarnowana, gdy osoba oczekująca na sukces nieprzerwanie odpycha od siebie ludzi, mówiąc, robiąc lub myśląc w taki sposób, że zaprzecza zaakceptowanemu przed siebie pozytywnemu nastawieniu. Sukces jest osiągany wtedy, gdy współpracujemy z innymi; w zamian otrzymujemy ich pozytywne nastawienie. To jest sytuacja, w której obie strony są wygrane.

8. Niedocenianie siły podejmowania decyzji. 
Wydajność, produktywność, współpraca, zysk, wzrost, zaufanie, respekt itp. elementy są bezpośrednim wynikiem działania ludzi sukcesu, którzy potrafią podejmować w szybki sposób właściwe decyzje, gdy nadarza się okazja lub - wolno i z ostrożnością zmieniać decyzje, gdy jest to konieczne. Przeciwieństwem tego jest niepowodzenie - wynik działania ludzi, którzy są powolni w podejmowaniu decyzji, o ile w ogóle potrafią to robić lub którzy często i szybko zmieniają decyzje. Brak decyzji i wyczekiwanie na właściwy moment idą ze sobą w parze. Podejmij niezbędną decyzję teraz i trwaj w niej, aby nie stać się ofiarą niepowodzenia.

9. Bycie zbyt ostrożnym.
Nie pozwól, aby nadmierna ostrożność uniemożliwiła Ci dokonanie właściwego posunięcia we właściwym czasie. Nie wstrzymuj się z podejmowaniem decyzji. Po okresie oceny, dokąd zmierza Twój plan, jakie są związane z nim wartości, zasoby, potencjał, koszt, finanse i popyt, możesz podjąć mądrą decyzję. Kiedy dojdziesz do wniosku, że niektóre lub nawet wszystkie rozważania przeistoczą się w korzyści dla Ciebie i będą z korzyścią dla realizowanych zamierzeń (co będzie dużym atutem) - wtedy podejmij pozytywną decyzję, która pchnie wszystko do przodu.

10. Brak koncentracji wysiłków.
Bądź zawsze skoncentrowany na każdym aspekcie planu swojego biznesu. Taka postawa generuje pragnienia, dostarcza wiedzy, wzmacnia ufność w działanie i daje oczekiwane rezultaty. Unikaj błąkania się w kierunku nie związanym z głównym celem, co przerywa kontynuację działań. Skoncentrowanie się na celu zaowocuje szybszym ukończeniem przedsięwzięcia, lepszej jakości produktem, szybszą i lepszą reakcją klientów i wyższymi zyskami.

11. Brak kontroli nad wydatkami.
To, ile wydajesz i na co, powinno zaczynać się od sporządzenia listy potrzeb. Podstawowe wyposażenie i materiały będą zawsze określone przez tempo wzrostu, produkcję i zysk, które są pochodnymi sprzedaży. W miarę, jak Twój biznes rośnie, towarzyszy temu zwiększenie ilości produktów, zwiększenie transportu, większe księgowanie, rozrost listy klientów itd. Wydawaj, jeśli musisz, ale rób to, będąc przygotowanym i pewnym, że zakup nowego wyposażenia i jego koszt jest celowy.

12. Brak uczucia entuzjazmu.
Entuzjazm jest dzieckiem pragnienia. Nigdy nie akceptuj mentalności etatowego pracownika, gdyż nie ma ona miejsca na: pewność siebie, wysiłek, gotowość, postęp, pragnienie własnego rozwoju. Twój entuzjazm może mieć wpływ na Ciebie, na Twoich współpracowników i inne osoby. Jest on zawsze mile widziany i akceptowany przez innych.

13. Bycie tolerancyjnym. 
Każdy, kto posiada nowy pomysł czy plan, musi posiadać też dozę akceptacji, gdy chodzi o przyjmowanie porad, komentarzy, krytyki i opinii pochodzących od innych ludzi. To jest niezbędne, jeśli chcemy utrzymać postawę zrozumienia, twórczego działania, rozwiązywania problemów, nabywania wiedzy, gdy mamy do czynienia z biznesem lub po prostu z własnym życiem. Otwarty umysł jest tym, co zazwyczaj przezwycięża rywalizację.

Taka jest więc lista mocnych i słabych stron, które musisz zrozumieć i potraktować z powagą, zanim rozpoczniesz jakiś biznes. Największym Twoim atutem jest znajomość swoich silnych stron, ale równie ważna jest znajomość swoich słabości i przyrzeczenie sobie, że będziesz je korygował.

Wystaw sobie własną przepustkę do lepszego życia i spraw, abyś otrzymał to, czego pragniesz i oczekujesz.

źródło: bogatyojciec.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Łączna liczba wyświetleń