SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Jak wyznaczyć cel kariery?

Ustal swój długoterminowy cel kariery. Zgodnie z zasadą wyznaczania celów SMART, cel powinien być: S — precyzyjny M — mierzalny A — osiągalny, w zasięgu Twojej kontroli R — realistyczny T — określony w czasie.

Ja dodaję jeszcze, że powinien być ekologiczny (co przez to rozumiem, wyjaśnię poniżej) oraz możliwy do wyobrażenia. I koniecznie zapisany, bo dopiero marzenia spisane na kartce zamieniają się w cele.

Prawo akumulacji

Prawo akumulacji mówi, że każdy sukces jest nagromadzeniem małych, podejmowanych każdego dnia wysiłków. Efekt takiego działania jest jak kula śnieżna. Mała kulka tocząca się po śniegu urasta do olbrzymiej kuli śnieżnej...

Podczas gdy możesz nawet nie zdawać sobie sprawy ze znaczenia swoich pojedynczych, małych wysiłków podejmowanych każdego dnia, to skumulowany efekt jest naprawdę olbrzymi.

Łączna liczba wyświetleń