SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Zasady i reguły planowania czasu

 
W zarządzaniu czasem niezwykle istotną rolę odgrywają zasady i reguły planowania pracy.  

W fachowej literaturze związanej z zarządzaniem czasem spotkamy się zapewne z różnym podziałem. Ja skupiłam się na 11 zasadach, które według mnie, mają kluczowe znaczenie przy planowaniu dnia pracy. Omówmy je po kolei.

„Ten, kto nie planuje, nigdy nie osiąga sukcesu”.

Łączna liczba wyświetleń