SUKCES i MOTYWACJA ROZWÓJ FINANSE

Powstanie przywódcy...

 
Przywództwo... motyw towarzyszący nam od czasów biblijnych, aż po dzień dzisiejszy. Co tak niezwykłego czyni człowieka przywódcą i czy rzeczywiście jest to coś niezwykłego?

Czy każdy z nas może stać się przywódcą? Jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przywódca? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania...

Napoleon Hill w swoim klasycznym dziele pt. „Myśl i bogać się” uczy nas, że na świecie występują dwa typy ludzi: jeden z nich to przywódcy, drugi – wykonawcy. Mówi także, że większość wybitnych przywódców rozpoczynała życiową karierę od pozycji wykonawcy. Jak więc udało im się zostać przywódcami? Napoleon Hill opisuje to w ten sposób:

„Stali się oni przywódcami, ponieważ byli inteligentnymi wykonawcami. Ci ludzie, z małymi wyjątkami, którzy nie potrafili w inteligentny sposób wykonywać poleceń przywódców, nie mogą się stać dobrymi przywódcami. Ci zaś, którzy polecenia te wykonują umiejętnie i skutecznie, w krótkim czasie sami stają się przywódcami. Inteligentny wykonawca odnosi wiele korzyści ze swej sytuacji, najważniejszą jest możliwość zdobycia wiedzy od swojego przywódcy.”

A teraz przyjrzyjmy się cechom, jakie według Napoleona Hilla powinien posiadać prawdziwy przywódca (proponuję wziąć kartkę i coś do pisania i notować :o) Oto one:

1. NIEZACHWIANA ODWAGA

Opiera się na wiedzy o sobie samym i znajomości zawodu, który się wykonuje. Żaden wykonawca nie chce podlegać przywódcy, któremu brak znajomości samego siebie i wiedzy zawodowej. Żaden inteligentny wykonawca nie pozostanie dłużej pod władzą takiego przywódcy.

2. SAMOKONTROLA

Człowiek, który nie jest w stanie kontrolować samego siebie, nie będzie umiał kontrolować innych. Samokontrola stanowi świetny przykład dla wykonawców podlegających przywódcy, najinteligentniejsi z nich będą z nim w tym zakresie współzawodniczyć.

3. UGRUNTOWANE POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Bez poczucia sprawiedliwości i lojalności żaden przywódca nie może naprawdę przewodzić i zaskarbić sobie szacunku wykonawców.

4. STAŁOŚĆ DECYZJI

Człowiek chwiejny i niekonsekwentny w swych decyzjach ujawnia, że nie jest pewny siebie i nie może skutecznie kierować innymi.

5. UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA KONKRETNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

Dobry przywódca musi planować swe prace i wykonywać swe plany. Przywódca, który działa na ślepo, bez posługiwania się praktycznymi, konkretnymi planami, przypomina statek bez steru. Prędzej czy później statek ten osiądzie na mieliźnie.

6. ZWYCZAJ WNOSZENIA WKŁADU PRACY WIĘKSZEGO OD WYNAGRODZENIA

Jednym z ciężarów ponoszonych przez przywódcę jest konieczność żądania od samego siebie wkładu pracy większego od wkładu pracy wykonawców.

7. OSOBISTY UROK

Żaden człowiek niedbały, nieuważny nie nadaje się na przywódcę. Przywództwo wymaga szacunku. Wykonawcy nie będą szanowali przywódcy, którego osobowość nie charakteryzuje się wszystkimi zaletami osobistymi rozwiniętymi w wysokim stopniu.

8. ZDOLNOŚĆ ROZUMIENIA INNYCH I ŻYCZLIWOŚĆ DLA NICH

Dobry przywódca musi nawiązać kontakt z wykonawcami. Co więcej, musi okazywać zrozumienie dla ich problemów.

9. MISTRZOSTWO W SZCZEGÓŁACH

Dobry przywódca musi być dobrym przywódcą w każdym calu.

10. GOTOWOŚĆ PONOSZENIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dobry przywódca musi być gotów na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pomyłki i niedoróbki swych wykonawców. Jeśli zechce się od tej odpowiedzialności uchylić, nie pozostanie przywódcą na długo. Jeśli któryś z wykonawców popełni błąd i okaże swą niekompetencję, dobry przywódca musi uznać, że to on poniósł porażkę.

11. KOOPERATYWNOŚĆ

Dobry przywódca musi rozumieć i stosować zasadę skutecznej współpracy i umieć wdrożyć do niej swych wykonawców. Przywództwo wymaga siły, a siła wymaga współpracy.
Znamy już cechy, jakimi powinien odznaczać się prawdziwy przywódca. Spróbujmy odpowiedzieć teraz na pytanie: Jakie są rodzaje przywództwa? Zapytajmy Napoleona Hilla:

„Są dwa rodzaje przywództwa. Pierwszy zdecydowanie najbardziej skuteczny, opiera się na uznaniu przez wykonawców i wykazywanym przez nich zrozumieniu. Drugi opiera się na sile, bez oglądania się na uznanie i zrozumienie z ich strony.

Historia dostarcza wielu dowodów na to, że przywództwo oparte na sile nie jest trwałe. Upadek wielu dyktatorów i monarchów jest w tym względzie znaczący. Dowodzi on, że ludzie nie będą w nieskończoność znosili wymuszonego przywództwa. Przykładami takiego przywództwa była władza Napoleona, Mussoliniego, Hitlera. Ich przywództwo przeminęło. Jedynym trwałym rodzajem przywództwa jest przywództwo oparte na uznaniu wykonawców!

Ludzie mogą znosić wymuszone przywództwo do pewnego czasu, ale nigdy nie czynią tego dobrowolnie.
Nowy rodzaj przywództwa obejmuje jedenaście wyliczonych wyżej czynników, a także kilka innych. Człowiek, który uczyni z nich podstawę swego przywództwa, otwiera przed sobą rozległe możliwości przewodzenia w każdej dziedzinie życia.”

Więc... czy każdy może być wielkim przywódcą, czy Ty możesz być takim przywódcą? Wierzę, że tak. Dlaczego? Ponieważ, jak mawiał Martin Luther King, Jr. - „Każdy może być wielki... ponieważ każdy może służyć innym. Nie musisz posiadać wyższego wykształcenia, aby służyć innym. Nie musisz robić tak, by Twój temat i zlecenie zgadzały się ze sobą, by służyć innym. Jedyne czego potrzebujesz to serce pełne łaski. Dusza kierowana miłością.”

-----------------
Łukasz Paluch
http://lukaszpaluch.pl
Pamiętaj – to Twoje życie – żyj odważnie!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Łączna liczba wyświetleń